• Wie zijn onze jeugdspelers?

  Bij alle leeftijdsgroepen, moet de trainer-coach rekening houden met de beginsituatie van zijn groep. Op basis van deze beginsituatie zal de trainer-coach een leersituatie moeten creëren waarin spelers worden uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen. Binnen de gekozen oefenvormen moeten dingen dus kunnen lukken en mislukken bij de spelers die aan het aanvallen zijn, maar ook bij de spelers die aan het verdedigen zijn. De trainer-coach moet daarbij spelers helpen om spelsituaties (individueel en als team) beter op te lossen. Dit vraagt van de trainer-coach dat hij een beeld heeft van de stappen die een speler kan maken om zich verder te ontwikkelen. Schematisch kunnen de onderstaande stappen in volgorde worden onderscheiden:

 • Naast de algemene doelen, zijn er per leeftijdscategorie ook subdoelstellingen te formuleren op basis van veelvoorkomende wedstrijdsituaties:
  • Opbouwen
  • Scoren
  • Verstoren van de opbouw
  • Doelpunten voorkomen
  • Omschakelmomenten (vanaf Onder 13)

  Hieronder vind je een overzicht van deze subdoelstellingen per leeftijdscategorie, uitgesplitst in aanvallen en verdedigen:

  Subdoelstellingen per leeftijdscategorie - Aanvallen

 • Subdoelstellingen per leeftijdscategorie - Verdedigen