Vrijwilligers

UVV’40 is een stabiele voetbalvereniging met ca 600 actieve leden en ca 150 vrijwilligers. We zien gelukkig steeds meer jongeren en vrouwelijke vrijwilligers, die hun steentje willen bijdrage aan onze mooie vereniging. Dit willen we verder uitbouwen ter ondersteuning van ons motto Familieclub met ambitie.

UVV’40 wil graag een actieve vereniging zijn in Ulvenhout en Breda Zuid met behoud van een dorps karakter (gezellig, kleinschalig, etc.). Onze vereniging kan niet zonder vrijwilligers: elftalleiders, coaches, trainers, supporters, vervoerders, etc. Daarom hebben we beleid dat er voor zorgt dat het enthousiasme van de vrijwilligers geprikkeld blijft maar dat tevens de waardering voor hun inzet en activiteiten structureel vorm krijgt. Binnen dit beleid is aandacht voor:
-         incidentele en structurele vergoedingen
-         investeringen in opleidingen, trainingen en clinics
-         speciale evenementen       

UVV’40 heeft hiertoe een vrijwilligersbeleid vastgesteld (december 2016), met als kern een contributieteruggave voor spelers vanaf de O14 teams (€ 30,-). In de ALV van 1 oktober 2018 is de leeftijdsgroep verrruimd naar de O13 teams. Daarnaast hebben we specifieke beloningen voor moeilijk te vervullen functies of met specifiek benodigde kennis. Ook hebben we een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld en verplichten we de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers. Jaarlijks organiseren we een vrijwilligersfeest om onze vrijwilligers te waarderen.

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste leden die vrijwillige een bijdrage aan onze club willen leveren. MELD JE AAN via het formulier LID-WORDEN en geef bij de opmerkingen aan dat je vrijwilliger wil worden! Of kijk bij onze actuele vacatures!
Terug naar boven