• Wie wil de UVV'40 geschiedenis vastleggen?

    UVV’40 is een bekende voetbalvereniging in Ulvenhout. Ze bestaat al vanaf ongeveer 1915, weliswaar onder andere namen. Van haar rijke historie is in de loop van de jaren heel wat bewaard gebleven, o.a. verslagen, foto’s, clubbladen, etc. Ook interessante en ludieke gegevens van diverse feesten: o.a. 25 jr., 50 jr. en kampioenschappen.

  • Dit alles vraagt een zorgvuldig bijhouden van dit archief-materiaal, wat ik met het nodige plezier altijd gedaan heb. Echter: het is tijd voor een nieuwe generatie, die voldoende betrokkenheid op kan brengen om deze hobby voort te zetten. Als u iemand weet, die hier interesse in zou hebben, of u voelt zichzelf hiertoe aangesproken, stelt u zich dan in verbinding met: Dhr. Dré Sommen te Ulvenhout,tel. 076-5613585 e-mail: nettysommen@ziggo.nl of Michael van Egeraat via michael.van.egeraat@uvv40.nl