• Gedragscode

    De Commissie Sportiviteit, Respect & Gezondheid (SRG) is in het voetbalseizoen 2022-2023 binnen UVV’40 opgezet en heeft deze Gedragscode opgesteld. Het is nodig om in een sportomgeving waarin we veel met elkaar samenkomen afspraken te maken hoe we met elkaar omgaan.

    In deze Gedragscode staan de 10 gedragsregels van UVV’40. Voor iedereen die betrokken is bij UVV’40 gelden deze gedragsregels.

    Deze Gedragscode gaat ook over wat we acceptabel gedrag, ongewenst gedrag en onacceptabel gedrag vinden. Een aparte paragraaf is opgenomen over seksuele intimidatie en machtsmisbruik. Als een lastige of moeilijke situatie zich voordoet, zijn handvatten gegeven hoe we met deze situaties omgaan. 

    Als je je niet aan de gedragsregels houdt, kunnen door UVV’40 en de KNVB  maatregelen worden genomen. Ook bestaat de mogelijkheid om extern een melding te doen.

    Ben je getuige van een incident of neem je ongewenst en/ of onacceptabel gedrag waar, maak hier dan melding van bij de Commissie SRG via de link in hoofdstuk 9. Is er meer aan de hand en wil je graag vertrouwelijk in gesprek, dan kun je hiervoor contact opnemen met onze vertrouwenspersoon Maud Sliepen. Zij is te bereiken via 06-11951188 of vertrouwenspersoon@feelinginbloom.nl.