UVV'40 conferentie 'terug naar de basis'?

Clubcultuur?

Op de ALV van 1 oktober 2018 is besloten om een UVV'40 conferentie te organiseren. Op woensdag 16 januari zijn we in de Pekhoeve bij elkaar gekomen om onder begeleiding van adviseurs van MOOIWERK met elkaar te praten over de identiteit en verbeterpunten van onze club. Hierbij de resultaten uit de enquête en de uitkomsten van de avond.


Afbeelding: Identitieit en typering UVV'40 door haar leden

Voorafgaand aan 16 januari: de Ledenenquête
Om alvast zoveel mogelijk informatie te verzamelen hebben we een enquête opgesteld, die door 110 mensen is ingevuld. In vergelijking met andere clubs is dit veel, aldus de adviseurs van MOOIWERK. Dank voor het invullen! We kunnen wel zeggen dat de betrokkenheid groot is en we nemen de uitkomsten mee in de vervolgstappen.

Uit de enquête kwam onder andere naar voren dat jullie:
  • al een club zijn voor iedereen, maar dit nog meer zouden wensen. Voor jong en oud, ambitieus of recreatief, met veel laagdrempelige activiteiten. Kortom: een familieclub met ambitie;
  • het een mooi en klein (maar fijn) sportpark vinden, gezellig en met veel persoonlijk contact;
  • wensen om vooral te werken met vrijwilligers. De vereniging gedragen door de leden, vrijwilligers en betrokkenen in plaats van door betaalde krachten;
  • wensen om meer betrokken te worden en zeggenschap te hebben.

16 januari 2019: In gesprek met elkaar
Tijdens de avond hebben we met ongeveer dertig betrokken UVV '40-ers de resultaten besproken. Heel veel dank voor jullie aanwezigheid! Het was een productieve avond met veel ideeën op het gebied van vrijwilligers, binding en betrokkenheid, communicatie en facilitaire zaken. Zie de bijlage met de presentatie en de resultaten. 

2019-2020: actie/ wensenlijst
  • Aftrapbijeenkomst (gedaan: Open Dag)
  • Communicatiecommissie (wens)
  • Teamtaken en vrijwilligerstaken in beeld brengen (gedaan: pilot teamtaken)
  • Meer identiteit op de accommodatie (wens)
  • Meer activiteiten voor senioren & meer verbinding jeugd en senioren (gedaan: derby sunday)
  • Betrokkenheid vergroten met jeugdraad/ seniorenraad (gedaan: leider/ aanvoerderbijeenkomsten)
Terzijde
Belangrijke inspiratiebron voor de UVV'40 conferentie zijn de filmpjes over 'terug naar de basis van verenigen' van de KNVB.

Terug naar de basis

Terug naar boven