• Afgelopen zaterdagmiddag organiseerden we dialoogsessies met ouders, leden, trainers, coaches en vrijwilligers. Tijdens de sessies gingen we in op het UVV’40 kompas 2022 -2025 alsook op de voorlopige resultaten van jullie antwoorden op de app Taakie. We kregen input op de richting van onze vereniging voor de komende jaren en wisselden van gedachten hoe we dit samen kunnen realiseren en hoe we zo veel mogelijk leden en ouders kunnen engageren om mee te werken aan UVV’40 door bijvoorbeeld kerstzaalvoetbaltoernooi te organiseren of de website te onderhouden of mee te denken over sportiviteit en respect of over verduurzaming..

 • Ik heb er zelf van genoten en veel energie en drive van gekregen. De dialoog en gesprekken waren zeer waardevol en versterkten mijn vertrouwen dat onze fantastische club er de komende jaren goed opstaat door de vele ervaringen, expertises en drive van onze ouders, leden, trainers, coaches en vrijwilligers.

  Hoe meer leden en ouders hun expertise willen inzetten voor UVV’40, hoe meer we de taken kunnen verdelen, de taken klein houden en ook beter resultaat kunnen halen voor onze prachtige club!

 • De volgende weken vragen we jullie om de app Taakie in te vullen. Op dit moment hebben ongeveer 120 leden en ouders dit ingevuld. We hopen dat ten minste 400 leden en ouders dit invullen en zo aangeven wat hun expertises zijn alsook of ze over een bepaald onderwerp willen nadenken. Op basis van de input in Taakie zullen we de expertises matchen met de 8 thema’s (Sportiviteit en Respect, Activiteiten en Evenementen, Automatisering, Communicatie, Financiën en Sponsoring, Vrijwilligers, Teamwear, Accommodatie en Materialen) die we aangestipt hebben in ons Kompas. Vanaf 4 februari zullen we elke zaterdag over 1 thema een overleg organiseren met de geïnteresseerden om zo vanaf mei een aantal thema werkgroepen startende te hebben als voorbereiding op volgend seizoen.

  Als je graag het integrale kompas wil lezen, kan je dit hier vinden. De presentatie van afgelopen zaterdag kan je hier nalezen.

  De link naar Taakie  of de QR code om Taakie app in te vullen is de volgende: 

 • Hartelijke groet,
  Geert Beullens
  Voorzitter UVV'40