• UVV’40 is veel meer dan alleen de spelers op het veld
  Het is een samenspel van mensen die samenwerken om de club te laten floreren en het plezier en de prestaties van het voetbal te bevorderen. Binnen UVV’40 zijn er verschillende rollen en taken die worden vervuld. In deze beschrijving geven we een overzicht van de verschillende rollen binnen een team van UVV’40; Ouders/verzorgers, trainer/coach, teammanager, arbitragecoördinator, kleding- en materiaalcoördinator en scheidsrechters vervullen een waardevolle rol binnen de club en zorgen voor een soepel verloop. We bespreken de belangrijkste verantwoordelijkheden en taken van elk van deze rollen.

  Start van het seizoen
  Aan het begin van het seizoen organiseert ieder team een ouderbijeenkomst en wordt een spelerscontract opgesteld:

  • Ouderbijeenkomst: in deze beschrijving vind je een handleiding om aan deze ouderbijeenkomst én aan alle rollen invulling te geven. Voor het einde van fase 1 (de Bekercompetitie) moeten deze rollen zijn ingevuld en alle taken zijn ingepland

  • Spelerscontract: met dit document maak je als trainer/coach en teammanager afspraken samen met spelers en leg je deze afspraken vast. Zo heb je tijdens het voetbalseizoen altijd een “Spelerscontract” waar je naar kunt verwijzen. Dit spelerscontract kun je ook delen met de ouders

  Download hier de PDF die je helpt bij de teamorganisatie