• Teamindelingen

  De opbouw van de jeugdteams is gebaseerd op leeftijd en op moment van instromen. Spelers die zich aanmelden om bij UVV’40 te komen voetballen, worden in aanvang ingedeeld op basis van leeftijd. Bij voetbal is het geboortejaar bepalend voor deze indeling, voor het seizoen ‘23/’24 zijn de volgende uitgangspunten leidend:

  Leeftijdsgroep Geboortejaar  Indeelcoordinator Doelgroep
  JO6 2018 Pien Rosmalen Onderbouw
  JO7 2017 Mark van den Berg Onderbouw
  JO8 2016 Michiel de Vlieger Onderbouw
  JO9 2015 Hussein Yousef Hussein Onderbouw
  JO10 2014 Felix Jongen Onderbouw
  JO11 2013 Bart van der Avoird Onderbouw
  JO12 2012 Frank Vos Middenbouw
  JO13 2011 Michiel Dekkers Middenbouw
  JO14/15 2010 en 2009 Jeroen Stirnberg Middenbouw
  JO16/17 2008 en 2007 Martijn van den Boer Bovenbouw
  JO18/19 2006 en 2005 Jeroen Bastiaansen Bovenbouw
  JO23 2004 - 2001 Walter Laurijssen Bovenbouw
  Meidenteams 2012 - 2000 Henk Schuiling Midden en Bovenbouw
 • In de doelstelling jeugdvoetbal beschrijven we dat jeugdleden een goede voetbalopleiding wordt geboden en dat iedere speler/ster de mogelijkheid krijgt om de eigen voetbaltop te halen. Hoog in de top drie van de doelstelling bij UVV’40 staat plezier beleven aan voetballen.

  Zorgvuldig samenstellen voor alle teams is hierbij een belangrijk instrument omdat spelen van voetbal op je eigen spelniveau leuker en leerzamer is. In de jongere leeftijdsgroepen zal in nog bredere zin de voetbalontwikkeling gestimuleerd kunnen worden.

  Om te komen tot de teamindelingen zijn volgende uitgangspunten gedefinieerd:

  1. Primair delen we, conform richtlijnen van de KNVB, in op basis van geboortejaar. Zie ook de leeftijdstabel hierboven Uitzonderingen kunnen gemaakt worden zowel naar boven als naar beneden als daar moverende redenen voor aan te dragen zijn.
  2. De jongste nieuwe leden vanaf 4 jaar oud worden ingedeeld in de Trainingsgroep O6, dit geldt ook voor nieuwe leden welke later geboren zijn en nog niet direct geplaatst kunnen worden in een O7 team.
  3. Er mag maximaal één dispensatiespeler worden toegevoegd aan een O8, O9 en O10 team. Bij een O11 team mogen maximaal twee dispensatiespelers worden ingedeeld. Vanaf de O13 kunnen maximaal 3 dispensatiespelers worden ingedeeld, mits niet uitkomend in de A-categorie (Hoofdklasse en hoger)
  4. Bij de O7, O8, O9 en O10 delen we zo veel mogelijk in op basis van vriendjes bij elkaar.
  5. De ideale groepsgrootte bij het indelen van de teams is bij de O7 (spelen 4x4) 6 spelers, bij de O8, O9 en O10 (spelen 6x6) 8 spelers en bij de O11 en O12 (spelen 8x8) is dat 10 spelers per team.
  6. De ideale groepsgrootte bij de teams in de bovenbouw (spelen 11x11) is vastgesteld op (ervaringsgetallen omdat er in de oudere leeftijdsgroepen eerder blessuregevallen optreden helaas). O13 14 spelers per team, O15 15 spelers per team, O17 16 spelers per team, O19 17 spelers per team en O23 18 spelers per team
  7. Plaatsingscriterium van een speler in een team is het individueel spelniveau, we trachten namelijk iedereen in te delen op zijn of haar eigen niveau met zoveel mogelijk gelijkgestemden en vriendjes/vriendinnetjes om hem of haar heen.
  8. In de leeftijdscategorieën O11 en O12 worden de eerste twee teams aangemerkt als ambitieteams en trainen z gezamenlijk. Idee hierachter: in de O13 wordt er voor het eerst op een groot veld gevoetbald 11 tegen 11 en hebben we voor de samenstelling van aan ambitieteam minimaal 14 jeugdspelers nodig. Het zou derhalve zonde zijn als we wat ambitieuzere spelers uit het tweede team achterblijven in hun ontwikkeling en het gat met de -1 lijn te groot wordt.
  9. We vormen in de bovenbouw steeds één selectieteam per leeftijdsgroep (JO13-1, JO14-1, JO15-1, JO17-1 en JO19-1, de voormalig D, C, B en A-jeugd). In de JO23 wordt geen selectieteam gevormd.
  10. Meidenvoetbal. In de O6 tot en met O9 spelen alle meiden gemengd voetbal tussen jongens in een jeugdteam. Vanaf de O11, overgang zestal naar achttal, worden meiden ingedeeld in een MO11-1 (combinatie O11 & O10) of in een jeugdteam (JO10 of O11). Vanaf de MO13 (combinatie O13 en O12) streven we naar meerdere meidenteams. Zo nodig spelen we met een meidenteam MO12 in een jeugdcompetitie. Meiden spelen in principe alleen nog tussen de jongens als ze worden geselecteerd voor de JO12-1 of de JO13-1.  
  11. Iedere trainer beoordeelt aan de hand van de jaarlijkse ledenenquête de spelers uit zijn/haar team. Er wordt aan de spelers/speelsters zelf gevraagd zich te beoordelen ten opzichte van hun teamgenootjes obv Techniek, Handelingssnelheid, Tactisch inzicht, Motoriek, Motivatie, Coachbaarheid, Trainingsopkomst en Clubtaken/ clubliefde
  12. In de weken tussen het einde van de competitie en de zomervakantie worden er minitoernooitjes per leeftijdsgroep georganiseerd voor de nieuwe O11 en O12 teamindelingen.
  13. Het samenstellen van de nieuwe teams wordt gecoordineerd door de indeel coördinator. Deze persoon gaat in overleg met trainers, leiders en de verantwoordelijke Jeugd- en voetbaltechnische commissies. Uiteindelijk is het bestuur verantwoordelijk voor het definitief samenstellen van het teams.
  14. Alle spelers die zijn ingedeeld, zijn altijd voorlopig ingedeeld tot de competities weer beginnen. Er kunnen zich altijd situaties voordoen waarbij we in een later stadium genoodzaakt zijn om een verandering door te voeren, ook tijdens het lopende seizoen. We trachten deze veranderingen tot een minimum te beperken en tijdens het lopende seizoen enkel in de winterstop door te voeren. Uiteraard in goed overleg met de betrokkenen (speler, ouders, trainer, coach en Jeugd- en Voetbaltechnische commissielid)
  15. Alle teams worden voor de zomervakantie gepubliceerd op onze website.
 • Externe Scouting
  Het kan voorkomen dat een jeugdlid van UVV’40 door uitzonderlijke sportieve prestaties in beeld komt van de KNVB, een Betaald Voetbal Organisatie of een andere amateurvereniging. Als deze partijen zich melden met hun wensen dan wil UVV’40 de speler, de ouders/verzorgers van de speler en de club graag in bescherming nemen. Daarom lopen bij UVV’40 de contacten altijd via de voorzitter van de voetbaltechnische commissie. Uitnodigingen voor proeftrainingen, proefwedstrijden of andere aanbiedingen dienen altijd op schrift via vtc@uvv40.nl te worden gedaan. Deze dienen gericht te zijn aan de club en aan de ouders van de betrokken jeugdspeler. In overleg zal dan bekeken kunnen worden hoe het belang van de jeugdspeler het beste gediend kan worden.

  Interne Scouting
  Het doel van de interne scouting is het in beeld brengen én houden van de voetbalkwaliteiten, eigenschappen en ontwikkelingen van individuele spelers. Zoals eerder uitgelegd wordt op een aantal voetbalinhoudelijke aspecten gekeken (Techniek, Handelingssnelheid, Tactisch inzicht en Motoriek) en wat ‘zachtere factoren (Motivatie, Coachbaarheid, Trainingsopkomst en Clubtaken/ clubliefde). Dit leggen we overigens niet vast in een spelersvolgsysteem. We trachten per leeftijdsgroep halfjaarlijks te kijken of een speler of speelster passend nog steeds is ingedeeld.

  Interne scouting omdat:

  • hoe is de geestelijke ontwikkeling van de jongens en meisjes?
  • hoe is de voetbalontwikkeling van de jongens en meisjes?
  • traint iedereen bij de juiste trainingsgroep?
  • is de teamindeling (nog steeds) goed?
  • zijn er redenen om de samenstelling van de teams tussentijds te veranderen?
  • het de noodzakelijke informatie geeft om bij de voorbereiding van het nieuwe seizoen weloverwogen indelingen te maken.
 • Tijdlijn

  Gereed Processtap
  uiterlijk 1 maart Overleg ivm proces teamindeling (gebaseerd op aantallen per leeftijdsgroep) met de indeel coordinatoren per leeftijdsgroep
  uiterlijk 1 april

  Inventarisatie wie blijft, gaat en dispensatie + Selectietrainers werven voor volgend seizoen JO13-1, JO14-1, JO15-1, JO17-1, JO19-1

  uiterlijk 1 mei Indeelcoordinator en selectietrainers leggen conceptindelingen voor aan trainers/coaches en zoekt actief naar aanvullingen indien nodig (kan zowel voor spelers als trainers/coaches gelden)
  uiterlijk 1 juni  Teamindelingen worden aan het hoofdbestuur voorgelegd ter goedkeuring       
  uiterlijk 1 juli Inschrijvingen teams + aanvangstijdstippen  en Publicatie teamindelingen via website    
  eind aug Start bekercompetitie
  medio september Start competitie