• Seizoen '24 '25

  Zoals ieder jaar publiceren we de teamindelingen van de jeugd (JO) en meiden (MO) teams ruimschoots voor de vakantieperiode. Voor velen een spannend moment om te zien of je nog steeds bij je vrienden of vriendinnen bent ingedeeld of dat je nieuwe vrienden of vriendinnen gaat maken. Plezier staat bij UVV'40 nog steeds voorop maar soms moeten er lastige keuzes worden gemaakt waardoor je zult moeten wennen aan de nieuwe situatie. Naast de teamindelingen publiceren we nog een aantal handige documenten die je als teammanager of als ouder kunt gebruiken bij de organisatie van het team van jouw zoon of dochter. De gedragscode geldt uiteraard voor iedereen op de club!

 • Deze Gedragscode gaat ook over wat we acceptabel gedrag, ongewenst gedrag en onacceptabel gedrag vinden. Een aparte paragraaf is opgenomen over seksuele intimidatie en machtsmisbruik. Als een lastige of moeilijke situatie zich voordoet, zijn handvatten gegeven hoe we met deze situaties omgaan. 

  Download hier de PDF met de gedragscode van UVV'40

 • UVV’40 is veel meer dan alleen de spelers op het veld. Het is een samenspel van mensen die samenwerken om de club te laten floreren en het plezier en de prestaties van het voetbal te bevorderen. Binnen UVV’40 zijn er verschillende rollen en taken die worden vervuld.

  Download hier de PDF over de ideale teamorganisatie

 • Door het organiseren van een ouderbijeenkomst zorg je ervoor dat iedereen op de hoogte is van wat er van hen wordt verwacht, wat hun rol en verantwoordelijkheden zijn, en hoe ze kunnen bijdragen aan een succesvol seizoen voor hun kind en de club als geheel. Bovendien kunnen we als club meteen gebruikmaken van de gelegenheid om ouders te informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen en buiten de club.

  Download hier de PDF die je helpt bij de teamorganisatie