Nieuws

Trainingsindeling 2018 en Accommodatienieuws

17 januari 2018 door Henk Schuiling

Samen met de Technische Commissie heeft uw bestuur overlegd en besloten geen grote wijzigingen in de trainingsindeling toe te passen. Wel gaan we samen stappen zetten om volgend seizoen grote wijzigingen door te voeren. Dit met als doel om beter gebruik te maken van de velden. Woensdagmiddag, dinsdagavond en vrijdagavond zullen daartoe meer dan nu worden ingezet.

Zie hier de indeling voorjaar 2018 . Vanaf dit weekend zijn alle aanpassingen ook doorgevoerd in clubassistent. Voor vragen neem contact op via de mail met henk schuiling.

 


 


Gebruik velden en materialen

We krijgen nogal eens vragen over het gebruik van onze velden. Hierbij een korte uitleg. UVV’40 heeft 1 verlicht trainingsveld, 2 verlichte wedstrijdvelden en 1 onverlicht wedstrijdveld. Het trainingsveld (veld D UVV’40 nummering/ veld 4 gemeentelijke nummering) mogen we intensiever benutten. De gemeente Breda keurt deze dan ook vaak goed als de andere velden zijn afgekeurd (check om 16.00 uur de gemeentelijke website om te zien of het nog goedgekeurd of afgekeurd is/ blijft). Binnen UVV’40 is afgesproken dat alleen UVV1 selectie door mag trainen bij afgelasting van de velden 1,2,3 (gemeentelijke nummering) of liever A,B,C (UVV’40 nummering).

Het seizoen is verlengd, waardoor we langer trainen en tot ver in mei wedstrijden spelen op de velden. Ook neemt het aantal teams toe. Tezamen betekent dit extra belasting van de velden. Indien mogelijk trainen we dus op het trainingsveld D (veld 4) in plaats van op het A of B veld. Dus ga niet met een team op het A of B veld staan trainen als er nog voldoende ruimte op het D veld is. Zo sparen we de velden. De komende weken spelen we daarom oefenwedstrijden op het C of D veld. Het is aan ons allen om te zorgen dat we bij de miniveld toernooien in juni op het A en B veld ook nog op gras kunnen voetballen! Denk na en spreek elkaar aan.

Ook het gebruik van materialen veranderd. Er zijn vooralsnog geen materiaalmannen door de week beschikbaar. Dit gebeurt nu via vrijwilligersdiensten. Hierover ontvangen alle leden vanaf de C/ JO15 dit weekend een mailbericht. Op dit moment wordt gewerkt aan ballenlockers. Dit wordt gefaseerd ingevoerd. Eerst voor de onderbouw, daarna bovenbouw en als laatste de senioren. De verwachting is dat we dit voorjaar kunnen starten met de onderbouw en volgend seizoen met de bovenbouw/ senioren.

Toekomst velden en accommodatie

Zoals iedereen kan zien is het nu erg druk op de velden op een aantal piekmomenten, maar in principe hebben we meer dan voldoende veldcapaciteit voor het aantal teams dat we nu hebben. Echter het aantal teams en voetballers groeit wel. In de laatste toekomstverkenning sportvelden door Synarchis (opdracht gemeente Breda) staat dat we bij UVV’40 rekening moeten gaan houden met een 4de wedstrijdveld in 2025.

We hebben nu 2,5 wedstrijdvelden nodig en 1,3 trainingsveld volgens het onderzoek. We hebben 3 wedstrijdvelden en 0,8 trainingsveld op Jeugdland. Zolang we geen kunstgras hebben (waar je op kunt trainen en wedstrijden spelen) moeten we de wedstrijdvelden voor trainingen gebruiken. Dit wordt door de gemeente Breda gestimuleerd. Kunstgras is een zaak van de verenigingen zelf. Dit moeten we zelf gaan regelen met hulp van de gemeente (1/3de subsidie gemeente Breda en maximaal 2/3de leningen). Dit voorjaar start de projectgroep Kunstgras met de actualisatie van het accommodatieplan (zie link voor ingelogde leden), waarbij we gaan kijken naar LED verlichting B en C veld, vergroten trainingsveld D naar een heel wedstrijdveld, een kunstgrasveld, en zaalvoetbal. Hiervoor zoeken we nog een aantal vrijwilligers, die zich in een onderwerp willen gaan verdiepen (trekker kunstgras, 4de wedstrijdveld, kleedkamers/ kledinglockers). Meld je via een mailtje aan bij henk schuiling


 
Het 1e team van UVV'40 komt in het seizoen 2019-2020 uit in de 3e klasse B met als tegenstanders Bavel, Be Ready (Hank),… Meer >
 
www.uvv40.nl
Voetbalclub UVV’40 is 2 juli gestart met een sponsoractie voor een kunstgrasveld Help UVV aan Triple A. De club groeit en bloeit naar… Meer >
 
www.uvv40.nl
Save the date: Zaterdag 17 augustus houden we de seizoensopening met een Open Dag. Deze Open Dag is bedoeld voor alle leden van… Meer >
 
www.uvv40.nl
Voetbalclub UVV’40 start vandaag met een sponsoractie voor een kunstgrasveld. De club groeit en bloeit naar bijna 750 leden. Jong en… Meer >
 
www.uvv40.nl

UVV Rookvrij?

30 juni 2019
We beseffen steeds meer dat we kinderen moeten beschermen tegen de verleiding om te gaan roken. Zeker op het sportterrein. Want daar… Meer >
 
 
 
 
 
 
 
17-04-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30-09-2018 Meer >
 
24-09-2018 Meer >
 
 
 
 
 
15-08-2018 Meer >
 
 
Terug naar boven