• Nieuwe samenstelling bestuur en bestuurlijk samenwerkingsmodel bij UVV’40 - versterking commissies en kleiner bestuur

 • Afgelopen jaren is bij onze vereniging veel veranderd: onze ledenaantallen zijn bijna verdubbeld, meidenvoetbal werd georganiseerd, we kregen een nieuw modern voetbaltenue met keukenkampioen als hoofdsponsor en verwezenlijkten ons prachtig kunstgrasveld waardoor we altijd kunnen trainen en voetballen. Het eerste elftal voetbalde afgelopen seizoenen in derde klasse en onze jeugdteams voetballen de laatste jaren gemiddeld in hogere klassen. Het voetbalkamp, bezoek van Sinterklaas en kersttoernooi zijn elk seizoen weer gezellige events die we willen blijven verderzetten.

 • Al deze geweldige initiatieven zijn mogelijk door de inspanningen van onze leden, coaches, trainers, vrijwilligers, ouders en grootouders. Een amateurclub kan alleen maar bestaan door inspanningen van velen. De druk op het bestuur en enkele vrijwilligers namen de laatste jaren flink toe. Daarnaast introduceerden zich nieuwe thema’s zoals bijvoorbeeld het risico van beschadiging van ons kunstgrasveld (eigendom van UVV) door het open karakter van jeugdland en het sluiten van voetbalterreinen door andere clubs waardoor vele jongeren uit Breda naar Ulvenhout komen tijdens vakanties en avonden, te weinig beschikbare scheidsrechters, toename in niet geïnde contributies, …

  Afgelopen maanden hebben we tijdens onze algemene ledenvergaderingen en daarbuiten nagedacht en gesproken over hoe we onze identiteit ‘Familieclub met Ambitie’ kunnen behouden en de werkzaamheden kunnen spreiden en meer mensen bereiken om mee te denken en mee te werken aan de werking van onze prachtige club.

  Het nieuwe voorgestelde model bestaat uit een kleiner dagdagelijks bestuur en steunt meer op commissies dan afgelopen seizoenen. Het dagdagelijks bestuur wordt samengesteld door 3 leden: Geert Beullens (voorzitter), Claudia Oostvogels (secretaris) en Anton van Opstal (penningmeester).

  We hebben 6 commissies gedefinieerd: Voetbalcommissie, Accommodatie en materialen commissie, Financiële en sponsoringcommissie,
  Vrijwilligers, Scheidsrechters, gastheer/vrouwschap commissie, Activiteitencommissie en Communicatie/IT commissie.

  De samenstelling en speerpunten van de commissies zullen volgende maanden verder vorm gegeven worden door de verschillende commissies.

  Op deze wijze willen we het werk beter spreiden en hopen we dat jullie zich zullen aanmelden om mee te werken aan de verschillende initiatieven/commissies binnen onze gezellige club!

  Wij bedanken Sander, Jeroen, Henk, Silvian en Anton voor hun inzet en passie als bestuursleden afgelopen jaren en wensen hun veel succes in het verder uitbouwen van de commissies komende maanden.

  Wij hebben er veel zin in om samen met jullie veel voetbalplezier te blijven beleven. Trots op UVV!

  Fijne zomervakantie en tot de opening op zaterdag 4 september!

  Claudia, Anton en Geert

  bestuur@uvv40.nl