• Jeugdvoetbalbeleidsplan

  Het Jeugdvoetbalbeleidsplan is geschreven voor de trainers, coaches, spelers en hun ouders, bestuurders en vrijwilligers van UVV’40. Het plan geeft richting aan waar we met onze voetballende jeugd naar toe willen en waar we voor staan. Een eerste aanzet is gegeven in 2019 met de eerste conferentie onder leiding van Mooi Werk. Een tweede impuls werd gegeven door sessie met 4SoccerTalent in januari 2020 in Bavel waarbij we met de werkgroep over stellingen hebben gediscussieerd.

  Beleid en plannen maken we samen en met elkaar geven we de vereniging vorm. Dat is een dynamisch proces. Dit betekent dat we regelmatig terug en vooruitkijken naar wat beter kan en hoe we in kunnen spelen op de behoeftes in de samenleving. Afgesproken is dat we dat ieder jaar doen, we herijken zogezegd jaarlijks.

 • Zo zien we de afgelopen jaren in meer of mindere mate gesprekken ontstaan over gedrag op en langs het veld, het wissel- en selectiebeleid, trainingsvormen, de groei van het meidenvoetbal etc. En dat is goed, want onze inzichten en wensen veranderen net als onze omgeving. Het doel van het beleidsplan is niet dat we hier mee alles oplossen. Wel kunnen we met elkaar in gesprek te gaan en kijken of we de dingen anders en / of beter kunnen doen.

 • Na een periode van luisteren, overleg en schrijven ligt het jeudgvoetbalbeleidsplan van onze voetbalvereniging UVV’40 voor u, voor jullie. In 2019 zijn we gestart met het houden van bijeenkomsten en presentaties over het jeugdbeleid. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we waardevolle ideeën en suggesties opgedaan. Een daarvan is het houden van startbijeenkomsten voor de teams inclusief het maken teamafspraken voor het komende seizoen. Dit doen we tijdens de seizoensopening welke wordt gehouden aan het eind van de zomervakantie/begin nieuwe schooljaar. Het plan is echter geen 'papieren tijger' maar een actueel document wat op de verschillende webpagina's via 1. Voetbal en Opleidingen | SportlinkClub.Website (uvv40.nl) te benaderen valt.

  Een uitdaging is het vervolgens om het plan leesbaar en praktisch uitvoerbaar te houden. Wij hopen dat dit gelukt is en staan open voor suggesties en opmerkingen. Doel is, dat we handelen in de geest van het plan. Het is geen wetboek, het plan geeft richting en koers.

  De voetbaltechnische commissie van UVV'40
  vtc@uvv40.nl