• De jeugdopleiding

  Een goede jeugdopleiding staat of valt met het hebben van de juiste mensen op de juiste plek en het benutten van hun talent. We zoeken continue goede trainers, begeleiders en coaches voor de teams. Dat is in de praktijk makkelijker gezegd dan gedaan. Door de groei van de afgelopen jaren lukt het niet altijd om geschikte trainers en of coaches te vinden. Normen en waarden hebben we hoog in het vaandel. Fair play, respect naar begeleiders, trainers, bestuursleden, medespelers en tegenstanders, scheidsrechters en assistent-scheidsrechters, ouders van zowel onze als het bezoekende team zijn onderdeel hiervan. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt naar geslacht, huidskleur, nationaliteit, religie, geaardheid en etnische afkomst.

 • Uitgangspunten
  Als vereniging hanteren we de volgende uitgangspunten voor de volledige jeugd:

  • hebben bij elke voetbalactiviteit plezier
  • maken gebruik van uitstekende faciliteiten van de club
  • vinden de club/het team een veilige plek
  • hebben deskundige begeleiding die hem/haar in het voetballen beter maakt

  Meer specifiek:

  1. We stellen de opleiding van het jeugdvoetbal centraal. Daarbij is het leveren van prestaties natuurlijk niet onbelangrijk.
  2. Doel van het voetbalspel is het maken van doelpunten en niet het voorkomen van doelpunten.
  3. Jeugdspelers op een voor eenieder uitdagend en passend niveau te laten spelen met inachtneming van de leeftijd, lichamelijke en geestelijke kenmerken.
  4. De creativiteit en ontwikkeling van de individuele speler versterken we.
  5. De O6 trainingsgroep is de eerste kennismaking met het voetbalspel, plezier met de bal staat hier voorop.
  6. De O7-O12 pupillentraining is grotendeels gericht op het aanleren van basisvaardigheden. De O15-O19 juniorentraining is meer gericht op de wedstrijd en tactiek.
  7. De trainings- en oefenactiviteiten worden zo veel mogelijk door bekwame en gecertificeerde trainers verzorgd.
  8. De training, coaching en begeleiding kan worden aangepast aan de verschillende prestatieniveaus en leeftijdscategorieën.
  9. Trainers en coaches stellen hun eigen belang ondergeschikt aan het clubbelang. Het belang van de speler(s) staat altijd voorop.
  10. Communicatie is een voorwaarde voor goede begeleiding. Elkaar op tijd informeren. Dit kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door het houden van informatie/ thema/ introductie avonden voor trainers, begeleiders en ouders. Ouders opbellen, informeren en bevragen. We geven de jeugd medezeggenschap en medeverantwoordelijkheid, we laten ze meedoen, meedenken en meepraten.
  11. We organiseren extra trainingen, oefenwedstrijden of interne toernooien in de perioden of dagen waarin geen competitie wordt gespeeld.
  12. We zorgen voor voldoende trainingsmateriaal met aandacht voor regelmatige controle op kwantiteit en kwaliteit ervan.
  13. Alle jeugdspelers in zowel de onderbouw (O6 t/m O12) als de bovenbouw (O13 t/m O19) krijgen de mogelijkheid minimaal 2x per week te trainen.
  14. De onderbouw teams trainen zo veel als mogelijk op hetzelfde veld en tijdstip met de gehele leeftijdsgroep tezamen
  15. De O6 t/m O11 trainen op woensdagmiddag één keer in de interne voetbalschool en volgen daarnaast één keer een teamtraining.
  16. Vanaf de O8 wordt ook specifieke keeperstraining gegeven.

   

  Doelstelling

  De doelstelling van de jeugdafdeling van UVV’40 is uit zes punten opgebouwd:

  1. Het bieden van een goede voetbalopleiding
  2. Plezier beleven aan het voetballen
  3. Jeugdleden de mogelijkheden bieden om de eigen voetbaltop te halen
  4. Zorgen dat jeugdleden zich door middel van het voetballen, zowel mentaal als fysiek, verder kunnen ontwikkelen
  5. Zorgen dat jeugdleden zich gewaardeerd, betrokken en thuis blijven voelen bij UVV’40
  6. Het hebben van een bloeiende jeugdafdeling

  UVV’40 wil de voetballende jeugd een goede voetbalopleiding bieden door alle spelers maximale ontwikkelingskansen te geven. Maximale ontwikkelingskansen worden bij UVV’40 gecreëerd door een pedagogische benadering centraal te stellen en door, voor wat betreft de benadering, onderscheid te maken tussen prestatie- (ambitie of selectieteams) en minder prestatiegericht voetballen (breedteteams).