• Op 94-jarige leeftijd is Jan Nelemans overleden. Deze beminnelijke, aardige, vriendelijke man heeft veel betekent voor UVV'40. Jan was naast kledingsponsor ook voorzitter van 1968-1970 en erelid. 

  • Onze gedachten zijn bij zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Jan bedankt voor jouw inzet bij UVV40.
    Bestuur en oud-leden UVV'40

    Geert Beullens, voorzitter