Historie UVV'40

Voor de oprichting van U.V.V. in 1940 werd er in Ulvenhout al gevoetbald, zij het niet altijd in verenigingsverband.
Volgens “Nieuw-Ginneken in oude ansichten” werd in 1907 de voetbalvereniging E.M.M. opgericht. Op een foto van de vredesfeesten op 30 oktober 1919 poseerde het toenmalige elftal op het kerkplein. Opvallend is de officiële naam van de vereniging: U.V.V.E.M.M. (Ulvenhoutse Voetbalvereniging Eendracht maakt macht). Men voetbalde aanvankelijk op een veld gelegen naast de boerderij van Huijben (begin Dorpstraat).
Wanneer E.M.M. precies opgehouden is te bestaan of overgegaan in de legendarische “De Zwartjes” is niet bekend.

De zwartjes waren in het seizoen 1924/1925 kampioen in hun afdeling geworden. De parochieherders waren in die tijd vurige supporters van de zwartjes. Pastoor Vermunt (vandaar die straatnaam?) behoedde de zwartjes voor een dreigend uiteenvallen. Door financiele ondersteuning heeft hij de ontstane schuld weggewerkt. De spelers moesten toen wel beloven niet meer te vloeken. In plaats van een vloek kon men volgens Kapelaan Andriessen net zo goed “peperkoek, peperkoek” zeggen.
De spelers waren dankbaar voor de steun van de pastoor.
In het topjaar van de zwartjes had men 80 leden. Er waren toen 3 elftallen. Overigens was het moeilijk om de zaak compleet te houden. Als de resultaten minder werden, hadden al gauw verschillende spelers geen zin meer.
De naam “de Zwartjes” werd waarschijnlijk gegeven omdat men helemaal in het zwart speelde. Toon de Jong had voor shirtjes gezorgd. Ook zou de naam ontstaan kunnen zijn doordat de opbrengst van een wedstrijd soms bestemd was voor de zwartjes (in de missie!). Het “veld”, eigendom van Christ Martens, van de Zwartjes lag op “d’n Akker”. Dat is aan het einde van de Akkerstraat, waar nu het Gemeentehuis staat.
 
Op het eind van de twintiger jaren verdwenen ook de Zwartjes uit het Ulvenhoutse verenigingsleven. Dat betekende niet dat Ulvenhout verstoken bleef van voetbal, want na die tijd van de Zwartjes werd er al gauw vanuit “het Patronaat” op initiatief van Kapelaan Lievegoed vriendschappelijk gevoetbald op het “knollenveld” van Verkooijen. Er werd met dit patronaatselftal niet in competitieverband gevoetbald. De voornaamste reden van kapelaan Lievegoed om op zondagmiddag te voetballen was gelegen in het feit dat de jeugd van straat werd gehouden. De contributie bedroeg 1 stuiver. De leiders waren Jan Smeekens (hoofd van de Lagere Land- en Tuinbouwschool) en Hein Jansen van “’t Lindehuis”.
 
In 1932 kwamen enkele spelers (waaronder Hans Conrads en Maarten Heyblom) bij Piet van Rijckevorsel vragen of hij voorzitter wilde worden van een nieuw op te richten voetbalvereniging. Piet van Rijckevorsel was daar graag toe bereid en werd voorzitter tot aan de mobilisatie in 1938. De voetbalclub droeg de naam U.V.V. Vooruit. Andere bestuursleden waren in die jaren Jacques Martens, Kees v.d. Broek, Sjef Goosen en Sjef Klaasen. De contributie bedroeg in die tijd 25 cent per week.
 

Voetbal in Ulvenhout na 1940

Op 20 september 1940 vond in het patronaat de oprichtingsvergadering plaats van R.K.U.V.V. (Rooms-katholieke Ulvenhoutse Voetbal Vereniging). Dit gebeurde op initiatief van kapelaan Boumans. Hij had Lowie Roeland, Janus Smeekens en Jan Goosen bereid gevonden om na te gaan of er in Ulvenhout voldoende animo was om te voetballen in verenigingsverband. Toen dat het geval bleek te zijn werden dezelfde mensen ook bereid bevonden om zitting te nemen in het bestuur. Kapelaan Boumans werd uiteindelijk Geestelijk Adviseur.
In 1940 werd gestart met 24 leden. Op de eerste ledenlijst van de toenmalige B.V.B. (Brabantse Voetbal Bond) stond ook al Henk v.d. Velden, als 13-jarige knaap een van de jongste leden en wat later zou blijken, een van de legendarische bestuursleden uit de U.V.V.-geschiedenis.
 
In het 2e jaar werd het bestuur uitgebreid met Giel Heyblom. Het bestuur was zeer actief en daarom liep het ledental op tot 67 leden. Daarna liep alles sterk terug vanwege de oorlog. Er moesten jongens in Duitsland gaan werken. In het 3e jaar liep het ledental terug naar 26. In het 4e en 5e jaar ging het nog verder terug naar 25 en 10 leden. In deze twee laatste oorlogsjaren werd ook geen competitievoetbal gespeeld.
 
In augustus 1945, toen de oorlog was afgelopen, moest men uiteraard weer van vooraf aan beginnen. Met startte met 45 leden. Lowie Roeland bleef voorzitter, Janus Bogers werd secretaris/penningmeester en kapelaan De Kerf was Geestelijk Adviseur. In 1946 werd het bestuur uitgebreid tot 7 leden. Het totale ledenbestand kwam op 57. Op de ledenlijst stonden toen ook Giel Peeters en Dré Bink, zij stonden toen aan het begin van een wel zeer indrukwekkend en bestendig U.V.V.-leven. Aanvankelijk als voetballer, maar later ook als bestuurslid. Dré Bink en Giel Peeters traden respectievelijk in 1951 en in 1955 toe tot het bestuur.
   

UVV’40 Voorzitters

In het begin van de jaren ’50 beleefde U.V.V. moeilijke tijden, ook door voortdurende wisselingen in de bestuurssamenstelling. In 1953 hield Henk v.d. Velden bijna in z’n eentje het U.V.V. schip nog net drijvende. In 1954 ging Janus Sprangers de voorzittershamer hanteren. Hij schoeide U.V.V. op de moderne leest. Door de verfrissende inbreng van Janus Sprangers ontstond er een hechter geheel en zo kwam er continuïteit in de vereniging. In 1963 werd Willem van Oosterbosch voorzitter. In 1968 werd Jan Nelemans voorzitter. Hij werd in 1972 opgevolgd door Henk Vroegop. Daarna kwam Henk Hoppenbrouwers, gevolgd door Toon Snijders , Ad Schets, Jan de Bakker en Sander Schaepman.   
 

Succes van U.V.V.

In 1957 werd U.V.V. kampioen en promoveerde naar de1e klas. Belangrijke personen in die tijd waren voorzitter Janus Sprangers, Burgemeester Rouppe van der Voort en trainer Wiliseck.
In 1965 werd U.V.V. 1 kampioen van de afdeling Brabantse Bond. In de beslissende wedstrijd tegen TVC (1-0) schreef Jan Onincx met zijn inswingercorner Ulvenhoutse voetbalhistorie. Cees v.d. Berghe was toen trainer van U.V.V. het kampioenschap betekende automatische promotie naar de 4e klas KNVB. Vanaf die tijd werd U.V.V., vanwege het Utrechtse U.V.V., verplicht zich U.V.V.’40 te noemen.

Deelname quizavonden dorp Ulvenhout.
Winnaar 1996-2007-2016

 

Ereleden

Ad van Rijen
Bert Frijters
Cees vd Velden
Dre Bink
Dre Sommen
Giel Peeters
Henk Hoppenbrouwers
Henk Paulussen
Henk Vroegop
Jan de Bakker
Jan Nelemans
Jan Oomen
Jan van Dongen
Janus Bogers
Kees Struijs
Louis van Dun
Michael van Egeraat
Piet Beset
Toon Snijders
Toon vd Velden
Willem Oosterbosch
Terug naar boven