• Enkele UVV’40 enthousiastelingen hebben van de kerstvakantie gebruik gemaakt om onze kleedkamers een grondige schoonmaakbeurt te geven. Ook hebben we elke kleedkamer standaard voorzien van bezems, veger en blik,… Daarnaast zijn alle luchtfilters gewassen en voorzien van nieuw schuimrubber.

  • Wij zijn dankbaar voor de UVV’40 vrijwilligers die dit hebben gerealiseerd want dit gebeurt niet vanzelf. Hoe meer leden, ouders en grootouders zich willen inzetten, hoe makkelijker en hoe meer resultaat we samen kunnen bereiken voor onze fantastische vereniging.

    Wij vragen onze leden op te streven om na de winterstop de kleedkamers voor mekaar netjes te houden en mekaar hier respectvol op aan te spreken.

    Samen maken we onze familieclub met ambitie!