• Bord met gedragsregels onthuld. Afgelopen maanden hebben alle amateurvoetbalclubs in Breda samengewerkt met de Gemeente Breda en het Overlegorgaan Bredase Amateurvoetbal om samen een herkenbare en eenduidige set van gedragsregels op te stellen. Ook de sportiviteit en respect commissie van UVV’40 werkte hier aan mee

  • Want het kan niet vaak genoeg gezegd worden: geen gedoe op en bij de velden, in de kantine en kleedkamers. Vervelend en storend gedrag is iets van alle tijden, maar de teugels aantrekken is en blijft nodig.

    Gedragsregels.

    Afgelopen weken werd daarom bij alle Bredase amateur voetbalverenigingen een bord met gedragsregels onthuld, ook bij UVV’40. Het bord is niet te missen, het hangt op de buitenmuur naast het kleedkamerlokaal, met welgeteld zes gedragsregels. Om een paar regels te noemen: ‘Wij zijn trotse winnaars en sportieve verliezers’, ‘Wij respecteren de spelregels en de beslissingen van scheids- en lijnrechters’ en ‘We laten de kleedkamers, de velden, materialen en de kantine netjes achter’.

    Sporten moet voor iedereen veilig en leuk zijn. Laat ons hieraan samen hard werken en elkaar respectvol op wijzen!