• Pedagogiek, hoe er met kinderen bij UVV'40 wordt omgegaan vinden we steeds belangrijker. Daarom hebben we coach opleiding georganiseerd voor zowel de onderbouw als de bovenbouw coaches met als doel een blijvend positief sportklimaat te creëren bij UVV'40. Doe je mee?

 • Wat?
  De opleiding biedt een verdieping van de 4 inzichten voor het trainerschap. Startend met structuren, eindigen met regie overdracht meer richting einde van het seizoen.

 • Waarom?
  We hanteren binnen de jeudgopleiding van UVV'40 twee uitgangspunten:

  1. Iedere jeugdtrainer is gediplomeerd of ervaren maar liefst beiden.
  2. Training geven is vrijwillig maar niet vrijblijvend.

  Dat komt tot uiting in de scholingsmomenten die we de jeugdtrainers aanbieden gedurende het seizoen. In dit artikel staat kort uitgelegd welke opleidingen er jaarlijks worden aangeboden. Opleidingen | SportlinkClub.Website (uvv40.nl)

  Positief Coachen?
  Vinden we dat jullie onvoldoende positioef coachen? Nee, zeker niet. Deze opleiding wordt ons aangeboden vanuit het sportakkoord van de gemeente Breda met als bemiddelende partij het Overleg Orgaan Bredase Amateurvoetbalverenigingen (OBA). Het geeft ons de mogelijkheid om samen iets leuks te doen en vooral van elkaar te leren. Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Zoiets.

  Hoe?
  Het is belangrijk dat wat geleerd wordt beklijft en dat er een leerproces op gang komt. De opleiding bestaat daarom uit 2 plenaire avonden van 3 uur met een groep van maximaal 12 deelnemers en 1 avond naar keuze: intervisie of of praktijk oefenen op het veld. De werkwijze is persoonlijk en interactief. Er kunnen persoonlijke casussen worden ingebracht en deelnemers komen letterlijk in beweging. Het is zowel kennisdeling door de docent als ervaringen delen vanuit de groep. Van deelnemers wordt een lerende houding verwacht en de regie wordt aan het einde van de opleiding naar hen overgedragen (eigen inbreng op avond 3).

  Wanneer?
  De cursus bestaat uit drie avonden en is gepland op de vrijdagen dat NAC niet thuis speelt :-)

  • vrijdag 24 maart 2023 (18.30 - 21.30 uur)
  • vrijdag 21 april 2023 (18.30 - 21.30 uur)
  • vrijdag 19 mei 2023 (18.30 - 21.30 uur)

  Wat levert het op?
  Het levert ontwikkeling en meer plezier voor zowel trainers/coaches als de spelers. Deelnemers ontvangen alle lesstof en documenten (afspraken, start seizoen, ontwikkeling speler etc).