Contributie

Hoeveen contributie moet ik betalen?

Contributietarieven, zoals vastgesteld in de ALV van 1 oktober 2018, gebaseerd op de besluitvorming in de BALV van juni 2018 inzake 'teamwear' en 'uvv voetbalschool'.
 
  Volledig Taak/ functie Kleedgeld
Senioren 200 -30 25
35+ 115 -30 25
O15 tm JO19 150 -30 25
O13 145 -30 25
O11 tm JO12 160 0 25
JO7 tm JO9 155 0 25
J06/ MO8 Trainingslid 90 0 25
Vrijwilliger Plus lid* 15 0 0

NB. Inclusief € 25,- verhoging voor de Voetbalschool JO7 tot en met JO12 en harmonisatie van het tarief voor de bovenbouw met € 10,- voor de JO13 tot en met JO17, met de mogelijkheid om € 30,- terug te verdienen als vrijwilliger nu ook voor de JO13. Vanuit de familieclubgedachte is er gezinskorting. Dit betekent dat het eerste en tweede lid uit een gezin de volledige contributie betalen. Het derde lid krijgt 25% korting en het vierde lid of meer krijgt 50% korting (op een zelfde adres woonachtig). Hoogste korting op laagste tarief.

*Vrijwilliger Plus lid. Op dit moment hebben vrijwilligers geen formeel stemrecht binnen onze vereniging. Dit is voorbehouden aan betalende (en KNVB) leden (conform onze statuten). Om recht te doen aan de Familieclub gedachte willen we via een lagere contributie van 15 euro een volwaardig lidmaatschap aanbieden aan jaarvrijwilligers, die niet actief spelend lid zijn van UVV’40, maar wel volwaardig lid willen zijn. Hiervoor krijgen ze een Clubjas in bruikleen en stemrecht. Bij andere verenigingen wordt voor dit soort lidmaatschappen vaak een hoger bedrag gerekend. Ereleden zijn natuurlijk vrijgesteld van contributie.

Hoe betaal ik?

Contributie betaal je via een automatische incasso (verplicht voor nieuwe leden). Leden die niet via automatische incasso betalen tijdig hun factuur inclusief een administratieve toeslag van € 19,50 zoals besloten in de ALV van 1 oktober 2018.

Indien men niet conform de betalingstermijn betaald worden spelers uitgeschreven als lid bij UVV'40, met een 'blokkade' bij de KNVB. Tevens wordt een incassabureau ingeschakeld, waarvan de kosten voor de wanbetaler zijn. Na het voldoen aan alle betalingsverplichtingen is herinschrijving mogelijk met inschrijfkosten.

Banknummer van UVV’40
IBAN NL23 RABO 0116 7098 47

Betaling

Vermeld bij eigen overboeking duidelijk je NAAM, GEBOORTEDATUM , het TEAM en (zo mogelijk) FACTUURNUMMER

Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds Breda creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging.

Kijk voor meer informatie en contact op

breda.jeugdsportfonds.nl
Terug naar boven