• Begeleiding

  UVV’40 wil dat er op een positieve en constructieve wijze wordt omgegaan met mensen, en kinderen in het bijzonder. Dat betekent dat UVV’40 als voetbalclub, het als haar taak ziet om aandacht te schenken aan een veelzijdige vorming van de voetballer(tje) als mens zonder in de rol of verantwoordelijkheid van de ouders te treden. Dit is een hele klus, maar die wordt door ons niet geschuwd. Het allerbelangrijkste is dat de begeleiding steeds weer het goede voorbeeld geeft. Immers, een goed voorbeeld doet goed volgen. De begeleiding is positief, stimulerend en vormend.

  Vorming
  Binnen onze vereniging staan de coaches en trainers het dichtst bij de jeugd. Zij hebben een belangrijke functie om de clubregels, normen en waarden over te brengen aan de spelers. Deze regels en normen en waarden geven we zelf vorm. We stellen grenzen over wat wel en niet kan. Daarover zijn en gaan we regelmatig met elkaar in gesprek, stellen we informatie beschikbaar en maken we teamafspraken. Het is ook belangrijk dat coaches en trainers op de hoogte zijn van het functioneren van de jeugdleden. Problemen thuis of op school kunnen van invloed zijn op het gedrag in het veld of bij de vereniging. Ga daarover met elkaar in gesprek. In overleg kunnen afspraken gemaakt worden waarbij het belang van het kind altijd voorop dient te staan. De vereniging heeft een vertrouwenspersoon aangewezen.

  Technische en tactische vorming
  De technische vorming van spelers is een belangrijke doelstelling. De coaches en trainers zijn hiervoor gezamenlijk verantwoordelijk. Om hen te ondersteunen is digitaal via de Rinus van de KNVB (https://rinus.knvb.nl/) informatie en oefenstof beschikbaar en worden er regelmatig informatie avonden met demonstratietrainingen georganiseerd. Ook worden er regelmatig (KNVB) cursussen aangeboden om de vaardigheden van de coaches en trainers te verbeteren.

  Mentale vorming
  Voetbal bij UVV’40 staat niet alleen in het teken van de techniek, ook andere aspecten krijgen aandacht. Het sociale aspect van voetbal als teamsport is erg belangrijk. Niet alleen samen winnen, maar ook samen verliezen. Samen een prestatie leveren en iedereen daarbij betrekken plus het creëren van teamgeest staat hoog in het vaandel. Kanjers in de sport willen zijn. Hierin vormen alle betrokkenen een onmisbare schakel. Er wordt een groot beroep gedaan op de voorbeeldfunctie van een ieder en de normen en waarden die we als vereniging uitdragen. Deze afspraken willen we voorafgaand aan de start van het seizoen met en door de teams laten maken. Als voorbeeld voor het maken van teamafspraken verwijzen wij naar het volgende voorbeeld verenigingsbox---teamafspraken (knvb.nl)

  Dialoog
  Voor de jongste jeugd tot en met de O13 zijn veelal de ouders aanspreekpunt en contactpersoon. Het aanspreekpunt voor de ouders is de trainer/coach of teammanager van het team waarin hun kind voetbalt. Het is rol van de trainer/coach om op de hoogte te blijven van wat er speelt bij de jeugd, zaken te signaleren en wensen/problemen op te pakken en indien nodig kort te sluiten met de juiste vertegenwoordigers binnen de vereniging. Ook de te maken teamafspraken kunnen prima worden ingezet als middel om de dialoog met elkaar aan te gaan.

  Gezondheid
  Elke leeftijdsgroep heeft zijn voetbalkenmerken, fysiek en sociaal. Trainers en coaches passen de oefenstof aan, aan de leeftijdsgroep. De trainers en coaches worden met het jeugdvoetbalbeleidsplan geïnformeerd over de leeftijdskenmerken per groep en het beschermen van de spelers. Hun taak is om te zorgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de spelers die aan hen zijn toevertrouwd. Dit vraagt constante waakzaamheid en vooruitdenken. Aandachtspunten daarbij zijn:

  • Bescherming rond de wedstrijd en/of training

  • Weersomstandigheden: Bespeelbaarheid van het veld
  • Gedrag spelers onderling en publiek

  • Bescherming tijdens de wedstrijd en/of training

  • Alle spelers voldoende laten meespelen: Betrekken van alle spelers bij het spel
  • Oververmoeide of geblesseerde speler wisselen: Blessures voorkomen
  • Monsterscores positief/negatief voorkomen: Sportief gedrag bevorderen en belonen

  • Bescherming/verzorging persoonlijk

  • Goed materiaal: Goede conditie
  • Goede warming-up: Hersteld zijn van een blessure
  • Discipline en zelfbeheersing bijbrengen: Goede leefgewoontes
  • Persoonlijke hygiëne: Goed aankleden

  • Voetbalschoenen en bescherming goed aandoen
  • Douchen na de wedstrijd/training
  • Op tijd rust nemen
  • Geen sieraden dragen tijdens training/wedstrijd

  Hierin vervult de trainer/coach een belangrijke rol. De trainer/coach kan tijdens de wedstrijd / training ook als verzorger moeten optreden. Bij ernstige blessures is het verstandig deskundige hulp in te schakelen (arts). Ook bij op het oog minder ernstige blessures is altijd voorzichtigheid geboden.