• ALV van 13 juli benoemt Jeroen Bastiaansen en Bram Scheutjens als bestuursleden en keurt begroting inclusief contributies 2023-2024 goed

 • Op donderdag 13 juli werd een algemene ledenvergadering gehouden. Onze voorzitter Geert Beullens opende de vergadering en lichtte het UVV’40 kompas toe 2022-2025. 

 • Vele initiatieven werden toegelicht. Zo zal bijvoorbeeld CV de Dobbers tijdens de vakantie balllenkokers maken in het ballenhok. Elk team zal dan zijn eigen ballenkoker hebben met een eigen ballenset. Op de opening van het seizoen zal sportiviteit, respect en gezondheid ook toelichten wat wij samen met de andere Bredase clubs willen ondernemen om voetbalplezier te behouden. Tenslotte zullen we volgend jaar een e sports FIFA event organiseren en het miniveldvoetbaltoernooi terug opstarten.

  Nadien werd Jeroen Bastiaanssen benoemd als secretaris en treedt hij zo terug toe tot het UVV’40 bestuur. Bram Scheutjens werd benoemd als algemeen bestuurslid en treedt ook toe het bestuur. Nadien lichtten Geert Beullens en Anton van Opstal, onze penningmeester, de begroting en contributies toe voor komend seizoen. Zowel de begroting als de contributies werden goedgekeurd.

  Nadien lichtte Jeroen Bastiaansen de ABC vrijwilligers structuur toe voor jonge trainers. De structuur werd goedgekeurd en gaat in vanaf het komende seizoen.

  Tot slot hadden we een korte rondvraag.

  Tijdens de ALV deelde het bestuur de agenda van de opening van het nieuwe seizoen, gepland op zondag 27 augustus. In de ochtend is een programma voor O6 - O12 voor zowel de kinderen als de ouders. In de middag verwelkomen we ook onze teams van O 13 en ouder voor een mooie wedstrijd om 12 uur 30 van UVV’40 zaterdag 1 tegen UVV’40 zaterdag 2.

  We wensen al onze leden en ouders een fijne vakantie toe!

  Tot zondag 27 augustus bij de UVV’40 opening van het nieuwe voetbalseizoen.