• Het bestuur heeft reeds in 2021 besloten dat met onmiddellijke ingang en met terugwerkende kracht vanaf het begin van dit seizoen '22/'23  alle boetes van de KNVB direct door te belasten.

  KNVB-boetes kunnen betrekking hebben op overtredingen rondom en tijdens wedstrijden, zowel voor het betreffende team alsook de individu/de betreffende speler of de betreffende begeleider. Het gaat om alle boetes die voortkomen uit overtredingen m.b.t. wedstrijden zoals gele & rode kaarten, spelen zonder spelerspas, wegblijven zonder (tijdige) afmelding, onjuiste invoer digitale wedstrijdformulier.

 • Wij hopen en verwachten dat iedereen zijn/haar uiterste best zal doen om er in alle opzichten een mooi seizoen van te maken en dat het aantal overtredingen en boetes tot een minimum beperkt zal blijven.

  Sancties
  Overtredingen van de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KNVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. De boete en/of schorsing wordt door de KNVB via een mail bekend gemaakt aan het betreffende lid.

  Tijdstraffen
  Bij de zgn. B-categorie elftallen, dit zijn lagere elftallen bij zowel de jeugd als senioren levert een eerste gele kaart een tijdstraf op van 10 minuten. Deze tijdstraf kan slechts eenmaal per speler per wedstrijd worden opgelegd bij een eerste waarschuwing. Hierbij moet de scheidsrechter wel de gele kaart tonen. Krijgt een speler een tweede waarschuwing dan volgt de rode kaart.

  Gele kaarten
  Bij de vijfde, zevende, negende en volgende gele kaart is een speler automatisch voor de eerstvolgende wedstrijd geschorst.

  Rode kaarten
  Na een directe rode kaart is een speler automatisch voor de eerstvolgende wedstrijd geschorst. Daarna bepaalt de KNVB-tuchtcommissie de uiteindelijke straf. 

  Kosten voor gele en rode kaarten worden doorbelast

  Het in rekening gebrachte boetebedrag wordt door UVV'40 direct aan de betreffende speler doorbelast d.m.v. automatische incasso, bij in gebreke blijven van betaling volgt tevens een speelverbod. 

  Kosten boetes seizoen '23/ '24

  Senioren

  • Boetebedrag: Registratie eerste t/m derde, vijfde t/m zevende waarschuwing: € 18,30 (gele kaart)
  • Registratie vierde, achtste en volgende waarschuwing: € 32,30 (gele kaart)
  • Strafoplegging bij directe straffen, alsmede twee waarschuwingen in één wedstrijd: € 32,30 (rode kaart, direct of na 2x geel)


  Junioren en pupillen

  • Boetebedrag: Registratie eerste t/m derde, vijfde t/m zevende waarschuwing: € 8,40 (gele kaart)
  • Registratie vierde, achtste en volgende waarschuwing: € 18,30 (gele kaart)
  • Strafoplegging bij directe straffen, alsmede twee waarschuwingen in één wedstrijd: € 18,30 (rode kaart, direct of na 2x geel)