• In de komende maanden gaan Iris en Caitlin, studenten Fysiotherapie van Avans Hogeschool Breda aan de slag met een onderzoek op UVV. Dit onderzoek is in opdracht van Doornbos Fysio Groep Breda.  

 • Waarom dit onderzoek?

  Lichamelijke activiteit heeft zowel op de korte als de lange termijn een positief effect op de algehele gezondheid. Motorisch vaardige kinderen blijven doorgaans actiever, wat de mogelijkheid biedt om vaardigheden te blijven ontwikkelen. Het aanleren van een breed scala aan motorische vaardigheden kan een positieve bijdrage leveren aan het gevoel van eigenwaarde, plezier, sociale vaardigheden en stressregulatie. Ruim de helft van alle kinderen in Nederland doet aan een sport als hobby of als uitlaatklep. 

 • Onder de sportende kinderen wordt een toename van blessures gezien. Uit onderzoek komt naar voren dat in de periode tussen 2006 en 2014 het aantal sportblessures in Nederland onder de populatie van vier jaar en ouder met bijna 36 procent is toegenomen. Deze toename in sportblessures zal minstens tot 2030 aanhouden. Er is voorheen al veel onderzoek gedaan naar de risicofactoren en er zijn diverse protocollen opgezet om binnen de sport meer focus te leggen op blessurepreventie. 

  Risicofactoren afkomstig uit de protocollen zijn onder andere geslacht, leeftijd en biomechanica. Een risicofactor als beperkte motorische vaardigheden worden in enkele onderzoeken en protocollen belicht. Er is echter is weinig onderzoek gedaan naar directe connecties met de blessuregevoeligheid als er wordt gekeken naar de breed motorische ontwikkeling van kinderen.   

   We hebben namens Doornbos Fysio Groep de opdracht ontvangen om de oorzakelijke factoren van de hoge blessuregevoeligheid, gezien bij het sportende kind in teamverband, in kaart te brengen. Door de opdracht en onze interesse in Breed Motorische Ontwikkeling samen te voegen zijn we ons onderzoek gaan richten op het (mogelijk) verband tussen de breed motorische ontwikkeling en blessuregevoeligheid.  

  Het praktijkgericht onderzoek zal een onderdeel zijn van een selectie onderzoeken waar uiteindelijk een protocol uit gevormd zal worden. Dit protocol zal zich richten op de preventie van blessures bij sportende kinderen in teamverband. 

 • Onderzoeksvraag

  In welke mate hebben motorische vaardigheden, gemeten met de BLOC-test, invloed op de blessuregevoeligheid, gemeten met een enquĂȘte gericht op blessurehistorie, bij het voetballende en hockeyende kind met een leeftijd van 10 tot en met 14 jaar? 

 • Wat levert het UVV op?

  Uiteindelijk zal het onderzoek deel uitmaken van een groep onderzoeken die zal leiden tot een advies in combinatie met een protocol gericht op Blessurepreventie. De kinderen hebben de mogelijkheid om zich gezond te ontwikkelen waarbij het goed is om zoveel mogelijk verschillende basisvaardigheden binnen sporten, spelvormen, oefenvormen en activiteiten te doen. Dit zorgt voor betere prestaties, minder blessures, meer creativiteit en meer plezier in sport en bewegen.