Activiteiten en Evenementen

Selectiewedstrijden 2e jaars F-jeugd seizoen 2016/2017

Datum 9 mei 2016
Tijdstip 18:15 uur
Locatie UVV'40
Adres Jeugdland 1, Ulvenhout
In het kader van een open, transparant en objectief selectiebeleid heeft de de TC dit jaar voor de D, E en F selectiewedstijden georganiseerd. Deze wedstrijden zijn niet allesbepalend, maar vormen slechts een (moment)opname, waarbij de voltallige TC langs de lijn zal waarnemen. De beoordeling van de leiders/trainers (ingevuld via het digitaal spelersvolgsysteem) en het onafhankelijke oordeel van de scouts (heeft u ze al gesignaleerd langs de lijn?) zijn zeker net zo belangrijk. Deze drie meetmethoden tezamen vormen de basis voor de uiteindelijke teamsamenstelling voor het volgende seizoen (23016/2017).
Wat is selecteren?
Een selectie een door de TC op kwaliteit samengestelde groep spelers is. De selectieteams bestaan uit 'de beste' spelers van hun leeftijdscategorie. Kwalitiet wordt gemeten aan de hand van vijf hoofdcriteria (Mentaliteit, Techniek, Inzicht, Tactiek en Fysiek).

Doel van selecteren
Het doel van selecteren is het algehele niveau van jeugdspelers verhogen. Bij UVV'40 staat het met plezier opleiden van jeugdspelers centraal. Dit wordt ons inziens het best bereikt door spelers van dezelfde leeftijdscategiorie op het niveau te laten spelen wat het best past bij zijn/haar voetbalkwaliteiten en competenties. 

Belangrijk om te weten
Bij UVV'40 wordt er geslecteerd vanaf de 2e jaars F-pupillen. Bij de E-pupillen en D-junioren zijn er twee selectieteams (1 voor louter eerstejaars en 1 voor de 'besten' van deze leeftidsgroep. Dit zijn doorgaans tweedejaars, maar hier kan ook een enkele eerstejaars tussen zitten). 

Heb je nog vragen? Schroom niet om contact te leggen met de TC viatc@uvv40.nl
Bellen kan natuurlijk ook met de voorzitter van de TC, Jeroen Bastiaansen op 06 - 1104 2584

Terug naar boven