Activiteiten

Miniveld senioren (2 dagen)

Datum 4 jun 2016
Locatie Jeugdland Ulvenhout
Website bekijken
Beste Deelnemers,
 
Ulvenhout, Januari 2016
30 jaar Internationaal miniveld voetbaltoernooi.
 
Voor de dertigste maal organiseert de voetbalvereniging UVV’40 uit Ulvenhout het jaarlijkse internationale miniveld voetbaltoernooi op de velden van Sportpark “Jeugdland” te Ulvenhout. Dit toernooi zal gehouden worden op zaterdag 4 juni en zondag 5 juni mei 2016. Er kunnen maximaal 64 teams deelnemen. Wij vragen u tijdig in te schrijven, zodat wij tijdig het programma kunnen samenstellen. Liefst voor 15 mei 2016.
 
Het inschrijfgeld per team bedraagt € 75,00. Wanneer u bijgaande strook invult
en € 75,00 inschrijfgeld evenals € 35,00 borg overmaakt voor de sluitingsdatum
(15 mei 2016), dan bent u verzekerd van deelname. Daarna kunt u nog inschrijven, maar dan bent u afhankelijk van het aantal aanmeldingen (maximaal 64 deelnemers). De borgsom wordt op de tweede dag van het toernooi na de verliezersronde terugbetaald, alleen aan die ploegen die alle wedstrijden gespeeld hebben en zich gehouden hebben aan de huisregels.
 
Teams kunnen van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag overnachten tegen een éénmalig bedrag van € 55,00 per team. Dit bedrag dient u apart over te maken onder vermelding van de naam van het team. De staanplaatsen zijn beperkt. Dus neem niet een te grote tent mee, want daar is dan geen plaats voor.
Vanaf vrijdagochtend 11.00 uur is het sportpark pas toegankelijk.
 
Let op rekeningnummer is gewijzigd!
Bovenstaande bedragen dienen te worden overgemaakt naar het rekeningnummer van de Rabobank met rekeningnummer: NL23 RABO 0116 7098 47 tnv de penningmeester van UVV’40 te Ulvenhout
Betaling vanuit het buitenland:           BIC     : RABONL2U  
IBAN : NL23 RABO 0116 7098 47
Bij betaling uw teamnaam, contactpersoon en telefoonnummer vermelden.
U kunt zich inschrijven door een email te sturen naar: miniveld@gmail.com
Vermeld de naam van het team, contactpersoon met telefoonnummer.
 
Na aanmelding en betaling ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving en is uw deelname pas definitief. Het prijzenpakket is als volgt:                       
Eerste Prijs                €  350,00
                                   Tweede Prijs               €  200,00
                                   Derde Prijs                 €  100,00
                                   Vierde Prijs                 €    50,00
Na afloop van het toernooi ontvangt ieder team een fraaie herinnering.
 
Voor inlichtingen kunt u bellen met de heer W. Mertens tel.nr. +31 76 5611138 of u kunt onze website raadplegen (www.uvv40.nl). Enkele weken voor aanvang van het toernooi ontvangt u een programmaboek. Net als voorgaande jaren verzorgen wij weer diverse evenementen rondom dit unieke en gezellige miniveld voetbaltoernooi.
Gedragsregels tijdens het miniveld toernooi
 
 
Sport is een belangrijk onderdeel in de samenleving.
Sportiviteit en respect hebben een aantoonbare positieve invloed op het normen- en waardenbesef in onze samenleving als geheel. UVV’40 hecht veel waarde aan de naleving van algemene normen en waarden. UVV’40 staat voor sportiviteit en respect. Met elkaar willen wij dit imago vasthouden. Wij verwachten dat iedereen zich aan onderstaande gedragsregels houdt. Spreek elkaar aan, als iemand deze gedragsregels niet naleeft, of meldt het bij de organisatie van het toernooi.
 
In het veld:
 1. Een ieder dient zich aan de spelregels te houden. 
 2. Een ieder accepteert de scheidsrechter en grensrechters als leidinggevenden en accepteert dientengevolge de beslissingen die genomen worden. 
 3. Een ieder accepteert de trainer(s) en leider(s) als leidinggevenden en accepteert hun beslissingen.
 4. Een ieder toont respect (o.a. in spraak) aan tegenstanders, leidinggevenden en medespelers.
Buiten het veld:
 1. Wij gaan met respect met elkaar om (in woord en daad).
 2. Wij gedragen ons als gast bij UVV’40. 
 3. Wij spreken de ander aan op zijn gedrag indien dat gedrag de club of een derde schaadt en wij accepteren het als wij zelf worden aangesproken op ons gedrag. 
 4. Wij houden ons aan afspraken.
 5. Wij gaan met respect om met andermans eigendommen (o.a. die van de clubs waar je te gast bent).
 6. Alleen een elektrisch barbecue is toegestaan. Vuurkorven en alle andere barbecues worden verwijderd van het sportpark. Wij accepteren geen open vuur ivm brandgevaar.
 7. Biertapinstallaties zijn verboden en zullen verwijderd worden van het terrein.
 8. Eigen drank kan alleen genuttigd worden in en rondom de eigen tent en mag niet meegenomen worden naar het veld of de kantine.
 9. Geen alcohol op het veld.

Inschrijfformulier miniveld 2016
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
NAAM TEAM     :______________________________________
 
CONTACTPERSOON         :__________________________________
 
TEL. NR.                      :__________________________________
 
ADRES                        :__________________________________
 
POSTCODE                :__________________________________
 
PLAATS / LAND                   :__________________________________
 
email adres                  :__________________________________
 
BLIJFT OVERNACHTEN (JA / NEE) (€ 55,-) : ________________
 
Bij inschrijving aanvaardt u de van toepassing zijnde gedragsregels van dit miniveld toernooi.
 
­­­

Terug naar boven