•  

  Hartelijk welkom bij UVV'40 en leuk dat je lid wilt worden bij UVV'40, de familieclub met ambitie. De aanmelding bestaat uit 2 stappen:

   Stap 1: eerst Taakie invullen.

  UVV'40 is een actieve vereniging in Ulvenhout, waar sportiviteit en gezelligheid als kernwaarden gelden. Met leden die het leuk en vanzelfsprekend vinden om de vereniging draaiend te houden door een vrijwillige bijdrage te leveren, om er samen voor te zorgen dat alle klussen en werkzaamheden gedaan worden.

  Geen enkele (amateur)sportvereniging kan bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. Zonder vrijwilligers geen vereniging en zonder vereniging geen voetbal.

  En daarom vragen we eerst je eerst om een aantal vragen over vrijwilligerswerk in te vullen. Daar gebruiken we TAAKIE voor. 

  We verwerken je inschrijving pas als je je Taakie profiel hebt ingevuld. Bij een jeugdlid in de onderbouw (<O13) vult minimaal één ouder of verzorger het Taakie profiel in. Vanaf de bovenbouw leeftijd (>O13) vult het lid zelf dit Taakie profiel in.

  Na het invullen van je Taakie profiel kan je doorgaan naar de aanmelding. Daarna wordt je inschrijving definitief in behandeling genomen.

  Ga nu je TAAKIE profiel invullen.

  Stap 2: Aanmelden 

  Via AANMELDEN kun je nu dus de inschrijving doen. Bij UVV'40  kan dat al vanaf de leeftijd van (ongeveer) 4,5 jaar. Aanmeldingen die vóór 15 april binnen zijn worden meegenomen in het teamindeelproces voor het komende seizoen. Inschrijvingen na 15 april worden alleen in overweging genomen als er in de desbetreffende leeftijdscategorie plaats is. Het kan ook voorkomen dat er niet direct plaats is in een team, dan zul je op de wachtlijst geplaatst worden.

  Lidmaatschap 

  Inschrijven als lid kan dus alleen als Taakie én het aanmeldformulier is ingevuld. Na ontvangst bevestigt de ledenadministratie je lidmaatschap als lid. Ben je jonger dan 16 jaar? Laat dan je ouder/verzorger het formulier invullen. De ouder/verzorger ontvangt per mail de bevestiging van het lidmaatschap. We bekijken of we jou of je kind direct kunnen plaatsen in een team. Anders wordt je op een wachtlijst gezet. Daarover ontvang je z.s.m. bericht van de Voetbaltechnische Commissie (VTC). 

  Indivuele inschrijving
  Individuele inschrijvingen zijn altijd welkom als aanvulling op bestaande teams. Neem vooraf even contact op met de voetbaltechnische commissie van UVV'40 via VTC@uvv40.nl

  Vriendenteams
  We begrijpen dat het spelen met een vriendenteam een speciale ervaring kan zijn, waarbij je samen met je vrienden plezier kunt maken op het voetbalveld. Bij UVV'40 zijn vriendenteams niet per definitie uitgesloten, maar we hebben wel enkele voorwaarden opgesteld om ervoor te zorgen dat alle teams optimaal kunnen deelnemen aan onze club. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat vriendenteams zich confirmeren aan de gedragsregels van de club en de organisatie rondom het team op orde is. We hebben hier een document 'teamorganisatie' voor opgesteld hoe wij verwachten dat ieder team is georganiseerd.

  Daarnaast is er bij UVV'40 een verplichting om vanaf de bovenbouwleeftijd (>O13) verplicht één of meerdere scheidsrechterdiensten per seizoen te vervullen. Dit betekent dat elk lid een aantal wedstrijden zal moeten fluiten gedurende het seizoen.

  We begrijpen dat deze voorwaarden wellicht wat strikt lijken, maar we willen ervoor zorgen dat alle teams gelijke kansen hebben en dat het voetballen bij UVV'40 een positieve en gestructureerde ervaring is, zowel voor vriendenteams als voor andere teams. Mocht je vragen hebben of meer informatie nodig hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan klaar om je te helpen bij het inschrijvingsproces en om u te voorzien van alle benodigde informatie. Neem vooraf contact op met de voetbaltechnische commissie van UVV'40 via VTC@uvv40.nl

  Contributie
  Aan je lidmaatschap bij UVV'40 is een contributie gekoppeld. De contributietarieven voor het seizoen '23/'24 zijn vastgesteld op de ALV van donderdag 13 juli 2023. Je leeftijd op 1 januari 2024 is bepalend voor het contributiebedrag wat je betaalt over het gehele seizoen.

  Categorie Voetbalseizoen 2023 – 2024
  35+, 45+ en VR30+ 80 EUR
  O6 en trainingslid 115 EUR
  O7 t/m O19 195 EUR
  O23 en senioren 235 EUR

  Je bent verplicht deze te betalen via automatische incasso. De contributie wordt in de maand september afgeschreven.

  Trainingslid
  We kennen bij UVV'40 drie vormen van trainingsleden:

  1. De allerjongste leden van de club stromen in in de JO6 trainingsgroep. Deze groep traint enkel op zaterdagochtend
  2. Leden die vanwege omstandigheden alleen deel nemen aan de interne voetbalschool op woensdagmiddag
  3. Leden die gedurende het seizoen zijn ingeschreven maar niet direct ingedeeld kunnen worden in een team en dus niet deelnemen aan de competitie. Deze leden nemen wel deel aan de trainingen

  Jeugdfonds Sport & Cultuur
  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch kunnen sporten en lid worden van een sportvereniging. Voor die kinderen en jongeren betaalt het fonds de contributie en in bepaalde gevallen de benodigde attributen zoals voetbalkleding. Hoe werkt dit? Klik hier voor meer informatie van het fonds.

  Afmelden
  Ieder spelend lid dat wil stoppen met voetballen bij UVV'40 dient zich uiterlijk 15 mei in het seizoen uitsluitend via onderstaand e-mailadres af te melden bij de ledenadministratie van UVV'40. Het afmelden bij de trainer, coach of begeleider of andere wijze wordt niet als afmelding geaccepteerd. In verband met de teamindelingen voor het nieuwe seizoen is het noodzakelijk dat de afmeldingen voor 15 mei aan de ledenadministratie van UVV'40 zijn doorgegeven. Indien de afmelding na 15 juni plaatsvindt of helemaal niet wordt doorgegeven aan de ledenadministratie, is betreffend lid volledige contributie voor het seizoen verschuldigd. In geval gestopte leden weigeren aan de financiële verplichtingen te voldoen als gevolg van het niet of te laat afmelden, zal UVV'40  niet meewerken aan overschrijving naar een andere club en de vordering uit handen geven. Afmelden kan alleen door een mail te sturen naar ledenadministratie@uvv40.nl met vermelding van volledige naam, geboortedatum en je huidige team.