• Commissie Sportiviteit, Respect & Gezondheid

  UVV’40 wil een Familieclub met ambitie blijven met een juiste balans tussen familieclub en ambitie. Het Kompas UVV'40 2022-2025 geeft helderheid aan wat we de komende seizoenen willen realiseren. In het Kompas is beschreven dat wij een familieclub zijn met ambitie in Sportiviteit en Respect. Er is een werkgroep Sportiviteit en Respect samengesteld. Deze werkgroep bestaat op dit moment uit betrokken moeders met voetballende kinderen, spelend bij de jongste jeugd tot en met de jongvolwassen leeftijd.

 • Contactgegevens Commissie Sportiviteit en Respect
  Heb je vragen, tips en/of ideeën neem dan gerust contact met ons op. Het spreekt voor zich dat we vertrouwelijk omgaan met informatie.

  Commissie Sportiviteit en Respect
  E-mail Sportiviteitenrespect@uvv40.nl
  Telefoon 076 7599 6260 (kies optie 3)
     
  Vertrouwenspersoon voor UVV'40
  Naam Maud Sliepen
  E-mail Maud@feelinginbloom.nl
  Telefoon 06 1195 1188
 • Ambities uit het Kompas voor Sportiviteit en Respect
  Een voetbalvereniging zoals UVV’40 is meer dan een sportclub. Het is een plaats van samenkomst waar mensen sport bedrijven maar ook sociaal met elkaar omgaan. Overal waar regelmatig mensen met elkaar samenkomen is het van belang op hoofdlijnen helder te zijn over hoe er met elkaar wordt omgegaan, waar grenzen worden getrokken.

  Sportiviteit en respect zijn hierin sleutelbegrippen. Elk lid en elk team moeten zich veilig voelen, respectvol gedragen en naar waarde behandeld worden. Sportiviteit naar elkaar, teams en andere voetbalclubs staan voorop. Onze leden kunnen zichzelf zijn bij UVV’40. We willen er zijn voor ieder lid. Bestuur, werkgroepen en trainers communiceren op een positieve manier. Binnen onze vereniging werken wij met elkaar en voor elkaar. Wij spreken elkaar aan op niet respectvol gedrag. We praten met elkaar, maar niet over elkaar.

  Op dit moment heeft UVV’40 een vertrouwenspersoon (Maud Sliepen). UVV’40 heeft geen gedragsregels en ook geen duidelijk aanspreekpunt inzake sportiviteit en respect. In de huidige tijd vinden wij het belangrijk om een duidelijk kompas te hebben over sportiviteit en respect binnen onze voetbalclub. Elke trainer, coach, vrijwilliger en bestuurder is verplicht tot het bezitten van een VOG (Verklaring omtrent gedrag).

  Daarom wil UVV’40 een Sportiviteit en Respect werkgroep oprichten. De werkgroep zal - Gedragsregels formuleren voor UVV’40 waar we ons prettig en veilig bij voelen en aan willen houden, inclusief afspraken over grensoverschrijdend gedrag en alcohol- en drugsmisbruik.

  • Aanspreekpunt binnen de club ten aanzien van Sportiviteit en Respect;
  • UVV’40 vertegenwoordigen in OBA Gedrag en respect;
  • UVV’40 vertegenwoordigen richting KNVB en andere clubs in het geval er wangedrag en/of onveiligheid wordt gesignaleerd en ook in het geval van arbitragezaken;

  Gezien onze ambities is de werkgroep Sportiviteit en Respect recent samengesteld. De werkgroep bestaat uit:

  • Daphne Graven (Human resources achtergrond)
  • Maud Sliepen (Coach en vertrouwenspersoon)
  • Annemieke de Ruijter (Juridische achtergrond)

  Wat kun je van de werkgroep verwachten?
  De komende tijd gaat de werkgroep de ambities uit het Kompas eerst uitwerken. Wij gaan jullie van de stappen die we maken regelmatig op de hoogte houden en betrekken jullie graag bij het realiseren van de ambities van UVV’40 op het terrein van Sportiviteit en Respect.

  Wil je met ons meedoen?
  Wil je een bijdrage leveren aan ons team, laat het ons dan weten. Je bent van harte welkom om deel uit te maken van een goed, gezellig en deskundig team.Wij zijn sowieso nog op zoek naar:

  • een coördinator voor de spelbegeleiders in de onderbouw (JO7-JO12)
  • een coördinator voor de scheidsrechter in de bovenbouw (JO13-JO23)
  • vrijwilligers die mee een bijdrage willen leveren op het terrein van Sportiviteit en Respect

  Met sportieve groet,
  Maud, Daphne en Annemieke