• Het nieuwe bestuur nodigt alle leden van UVV'40 uit voor de ALV van het seizoen '22/'23. Via de voetbal.nl app kun je je aanwezigheid doorgeven. Aangemelde leden ontvangen voorafgaand aan de ALV de te bespreken stukken.

  • Agenda

    1. Goedkeuring Nieuwe Statuten UVV’40
    2. Goedkeuring Jaarrekening UVV’40 2021-2022, verslag kascommissie en kwijting bestuurders over boekjaar 2021-2022
    3. Financieel Budget 2022-2023
    4. Contributie 2022-2023