• Voetbaltechnische commissie en opleidingen

  De Voetbaltechnische Commissie en Opleidingen zijn het kloppend voetbalhart van onze prachtige vereniging. Alles wat met voetbal te maken, trainingen en opleiden te maken heeft komt hier aan bod. Zo ontwikkelen we onder anderee een duidelijke rode draad in de jeugdopleiding, verzorgen opleidingen en cursusavonden voor onze trainers en coaches en structureren het proces van de teamindelingen.

 • Kerntaken: Het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren technische beleid.

  • Stelt per leeftijdscategorie vast welke vaardigheden de spelers moeten worden aangeleerd.
  • Zorgt voor een goede overgang van de junioren naar de senioren
  • Stelt samen met de hoofdtrainers trainingsprogramma´s vast per leeftijdscategorie
  • Bewaakt de uitvoering door zich op de hoogte te stellen van de uitvoering.
  • Geeft aan de hand van schema´s en voorbeeldtrainingen samen met de hoofdtrainers
  • Geeft per categorie nadere instructies aan de overige trainers per categorie (bij gelijke belangen is een combinatie van meer categorieën wenselijk).
  • Overlegt regelmatig met hoofdtrainers (gestructureerde vergaderingen)
  • Maakt in overleg met de desbetreffende leeftijdscoördinatoren de teamindeling voor het nieuwe seizoen.
  • Bezoekt vergaderingen KNVB betreffende competitiezaken. Bij voorkeur met wedstrijdsecretaris.
  • Verantwoordelijk voor het aanstellen van verzorgers en/of fysiotherapeuten
  • Verantwoordelijk voor medisch / preventiebeleid.
  • (Stimuleert eventueel) Organiseert ouderavonden (op technisch gebied) voor alle jeugdgroepen, F pupillen t/m A junioren.
 • Organogram Voetbaltechnische Commissie (VTC)

  In het voorjaar van 2023 zijn we het programma voetbalontwikkeling aan het afronden. In de voorbije maanden hebben we geregeld samengezeten met de consultants van NMC Bright en de KNVB. Programma Voetbalontwikkeling | KNVB

  We hebben eerst de VTC organisatie uitgetekend en hebben vervolgens per rol de taken en verantwoordelijkheden uitgeschreven. Als tweede stap zijn momenteel aan het werveninformeren en introduceren.  

 • Heb je interesse om één van bovemstaande rollen te gaan vervullen neem dan contact op via vtc@uvv40.nl